• DIVERSITAT I IGUALTAT DE GÈNERE

Igualtat de Gènere a l'ICFO

Una part de la fortalesa de l'ICFO rau en la diversitat de perspectives i contribucions de tots els seus membres. Es pren una gran cura per a fomentar unes condicions òptimes dins de l'institut que proporcionin als ICFOnians un ambient propici per a fer recerca de classe mundial.

Respecte a la igualtat de gènere:

 • L'ICFO es compromet a promoure i garantir un entorn laboral on es tracti a persones individuals amb respecte, igualtat i cortesia.
 • L'ICFO no tolerarà cap tipus de conducta o actitud considerada assetjament.

L'ICFO té un Comitè d'Igualtat de Gènere amb el mandat de discutir les iniciatives plantejades per la comunitat de l'ICFO sobre el tema, dissenyar un pla d'acció anual amb accions i iniciatives en aquest àmbit, realitzar un seguiment i avaluar activitats realitzades, sensibilitzar sobre el tema dins de l'ICFO, i actuar com a entitat de mediació per a recursos i conflictes.

Consulteu aquí el Pla d’Igualtat de l’ICFO.

Les iniciatives es plantegen en les següents àrees:

 • Reclutament

  Totes les ofertes i beques de l'ICFO fomenten aplicacions basades en la diversitat. L'ICFO disposa de diferents mecanismes per garantir la igualtat d'oportunitats durant el procés de selecció, incloent garantir un equilibri de gènere en tots els comitès implicats en el procés de selecció.

  L'ICFO és conscient de la importància d'estimular la diversitat i augmentar la participació de les dones a la ciència per millorar la innovació, la creativitat i l'excel·lència dels nostres esforços d'investigació. Per això, l'ICFO ha llançat beques específiques per a dones.

  • La beca María Yzuel té com a objectiu atreure excel·lents estudiants femenines per a realitzar una estada de recerca o una tesi de màster en un grup de recerca de l'ICFO. En oferir a les estudiants joves la possibilitat d'explorar la ciència en un entorn estimulant i solidari, aquestes beques pretenen atreure, conservar i promoure el talent femení cap a futures carreres de recerca en ciències fotòniques
  • L'ICFO participa en el programa "Science by Women" de "La Fundación Mujeres por África" amb l'objectiu de promoure el lideratge de les dones africanes en recerca i transferència tecnològica.
 • Desenvolupament Professional i Networking

  L'ICFO compta amb diverses iniciatives que tenen com a finalitat potenciar les dones i proporcionar-les coneixements i recursos útils. L'objectiu d'aquests esdeveniments és augmentar la visibilitat de les investigadores de l'institut, donar accés a exemples de dones inspiradores, crear un fòrum de debat sobre temes específics d'interès i proporcionar un espai informal per a la creació de xarxes professionals.

  Alguns exemples d'iniciatives en aquest camp són els "WiS Lunches", una sèrie de seminaris i dinars que combinen ponents de la comunitat ICFO i invitades d'arreu del món. Així mateix, per tal de donar més visibilitat, l'ICFO celebra cada any el “Women in Science Month” començant amb el Dia Mundial de la Dona i la Nena en Ciència (11 de febrer) fins el Dia Internacional de les Dones (8 de març). Al llarg d'aquest mes, les ICFOnianes i ICFOnians destaquen la importància de les contribucions de les dones a l'empresa científica, celebrant una sèrie de xerrades, activitats i debats que s'adrecen a tota la comunitat d’ICFO, perquè tothom es beneficia de donar suport a les dones en ciències.

 • Polítiques i Beneficis Personals

  L'ICFO no tolera cap tipus de conducta o actitud que es consideri assetjament o intimidació i té una política clara i definida contra l'assetjament.

  Ja que coneixem les dificultats addicionals per a investigadors procedents de l'estranger, en particular per als que no parlen català o castellà, l'ICFO proporciona un ampli suport de reubicació a tots els nouvinguts a l'institut amb assistència personalitzada per a la cerca d'allotjament, procediments oficials de visats, així com la resolució d'altres problemes personals que puguin sorgir. Es fa una atenció especial a les necessitats addicionals de les famílies: per exemple, ajudar en la matrícula dels infants a les escoles i els centres educatius, per planificar una arribada senzilla per a tothom.

  Les persones amb contractes de treball o beques de doctorat s'inclouen dins del sistema de la Seguretat Social espanyola, que ofereix una àmplia cobertura d'assistència sanitària pública i cobertura econòmica dins els termes especificats a la legislació aplicable durant els períodes de malaltia i també després de la maternitat (actualment 16 setmanes per a mares) i la paternitat (actualment, 5 setmanes per als pares). Els familiars directes que també viuen a Espanya i que no estan ocupats també es poden incloure com a beneficiaris d'assistència mèdica.

  Hi ha dues instal·lacions (una pública i una privada) a poca distància de l'ICFO que ofereixen guarderies per a infants de 3 mesos a 3 anys d'edat, així com escoles públiques i privades properes (a partir dels 3 anys) . Normalment, cobreixen tota la jornada de treball de 9:00 a 16:30 i ofereixen la possibilitat d'estendre's després.

  L'ICFO també es compromet a facilitar l'equilibri entre la vida laboral i la vida mitjançant recursos específics, com per exemple un autobús diari gratuït BCN-ICFO-BCN. A més, l'ICFO proporciona un espai designat per a mares que estan donant pit.

 • Salut i Seguretat

  L'ICFO té un Sistema de Gestió de Seguretat i Salut Laboral (OHSMS) basat en el programa de certificació BS OHSAS 18001: 2007. Es proporciona un pla de seguretat complet i personalitzat per a dones durant l'embaràs i durant la lactància materna amb l'objectiu de garantir la seguretat de les dones i el fetus a la vegada que els permet continuar amb els seus projectes i tasques.

 • Comunicació Corporativa

  L'ICFO té els objectius ambiciosos de comunicar a comunitats locals i internacionals les activitats de recerca de frontera i l'impacte social d'aquesta investigació. Mentre fa això, es pren cura especial per transmetre una imatge imparcial, donar visibilitat als èxits de dones científices i promoure exemples de rols femenins.

 • Divulgació

  ICFO és fundador i coordinador de l'aliança ECOP (Centres Europeus de Divulgació de la Fotònica), que reuneix a destacats centres de recerca de tot Europa especialment actius en la divulgació de la fotònica i que col·laboren en diversos programes finançats per la UE, com GoPhoton!, LIGHT2015 o PHABLABS 4.0. Com a part d'aquesta xarxa, a l'ICFO hi té un paper molt actiu la Comissió de Treball per la Igualtat de Gènere, que es va crear per donar suport a les iniciatives de l'aliança i assegurar a través de tots els projectes de l’aliança la promoció de noies i dones en ciència i tecnologia.

  En totes les activitats de divulgació, l’ICFO vetlla per transmetre una imatge no esbiaixada, donar visibilitat als assoliments de dones científiques i promoure els exemples de rols femenins a seguir.